Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Lära för Livet -lektionerna

Lära för Livet Stiftelsen erbjuder hälso- och rusmedelsfostran bland 3-13-åriga barn och unga. Under Lära för Livet-lektionerna får barnen lära sig om sin egna kropp och dess funktioner på ett intressant och lättförståeligt sätt. Barnen får också lära sig att göra egna goda hälsoval på basis av informationen. Syftet med rusmedelsundervisningen är att få unga att vänta med användning av rusmedel. Då allt yngre barn prövar på rusmedel, lönar det sig att tala med barnen om rusmedel redan före högstadiet. 

För varje åldersgrupp finns en egen åldersanpassad pedagogisk approach. Lektionerna är indelade enligt årskurs och bildar sammanlagt en undervisningshelhet på nio år. Programmet är unikt, motsvarande långvarigt program om hälsofostran som baserar sig på tidigt ingripande finns inte i de övriga nordiska länderna. 

Undervisningen genomförs i skolornas eller daghemmens egna lokaler under ledning av experter med specialutbildning i pedagogik. Undervisningsmiljön har en Lära för Livet-studio som monteras i klassrummets lokaler eller på en mobil undervisningsvagn. Undervisningen utnyttjar iPad-teknologi. År 2014 deltog över 24 000 finländska barn i undervisningen i olika delar av Finland. 

 

Undervisningsinnehåll:

3-4 åringar (daghem), Jag tar hand om mig själv (Hälsosam kost, hygien, ökad kroppskännedom)
4-5 åringar (daghem), Allt om mig själv (Sömn, hälsosam kost, motion, hygien och kännedom om sin egen kropp)
Förskolan, Min underbara kropp, (Mångsidig och varierande kost, motion)
1. Klass, Känslor, (känsloövningar, negativa och positiva känslor, kroppens behov)
2. Klass, Hjärnan, (Hjärnans funktion, nervcell lek, motion)
3. Klass, Unikhet (Kroppens system och funktion, individens unikhet, diskussion om tobaksrökning)
4. Klass, Vänskap (Vad är vänskap?, alkohol och tobaksprodukternas påverkan på kroppen)
5. Klass, Beslut (Skadliga ämnen som finns i rusmedel, perspektiv på rusmedel via lagstiftningen, betydelsen av självständiga val)
6. Klass, Val (Diskussioner om rusmedel och val, uppgift om rätten till rimlig levnadsstandard)

Lära för Livet Stiftelse samarbetar med barnombudsmannen. Verksamheten understöds av Veikkaus och bidragen delas ut av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Lära för Livet är politiskt och religiöst obunden.

Ansvarsperson för den svenskspråkiga Lära för Livet- undervisningen,

Sebastian Östman

sebastian.ostman@koulutuselamaan.fi, tel. 050 3693 979