Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Lära för Livet -lektionerna

Lära för Livet Stiftelsen erbjuder hälso- och rusmedelsfostran bland 3-13-åriga barn och unga. Under Lära för Livet-lektionerna får barnen lära sig om sin egna kropp och dess funktioner på ett intressant och lättförståeligt sätt. Barnen får också lära sig att göra egna goda hälsoval på basis av informationen. Syftet med rusmedelsundervisningen är att få unga att vänta med användning av rusmedel. Då allt yngre barn prövar på rusmedel, lönar det sig att tala med barnen om rusmedel redan före högstadiet. 

För varje åldersgrupp finns en egen åldersanpassad pedagogisk approach. Lektionerna är indelade enligt årskurs och bildar sammanlagt en undervisningshelhet på nio år. Programmet är unikt, motsvarande långvarigt program om hälsofostran som baserar sig på tidigt ingripande finns inte i de övriga nordiska länderna. 

Undervisningen genomförs i skolornas eller daghemmens egna lokaler under ledning av experter med specialutbildning i pedagogik. Undervisningsmiljön har en Lära för Livet-studio som monteras i klassrummets lokaler. Undervisningen utnyttjar iPad-teknologi. År 2015 deltog över 20 000 finländska barn i undervisningen i olika delar av Finland. 

Lära för Livet Stiftelse samarbetar med barnombudsmannen. Den svenskspråkiga verksamheten understöds av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Emliie och Rudolf Gesellius fond och stiftelsen 7nde Mars fonden. Lära för Livet är politiskt och religiöst obunden.

 

Ansvarsperson för den svenskspråkiga Lära för Livet- undervisningen,

Sami Teikko

p. 0400 638 863