Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Lisätehtäviä opetuksen tueksi

Sivuvalikosta löydät linkit kaikkien ikäryhmien tehtäviin, jotka voit tulostaa ja monistaa oppilaille ennen opetusta tai sen jälkeen.

Yleistä lisätehtävistä:

  • Tehtävien tarkoituksena on herätellä oppilaita ajattelemaan Koulutus elämään -oppitunnilla käsiteltäviä asioita tai syventää ajattelua käsitellystä aiheesta.
  • Tehtävät on ryhmitelty vuosiluokittain ja ne seuraavat oppitunnin teemoja. Osa aiheista on yleisiä (esim. ihmistä käsitellään kaikilla oppitunneilla) eikä mikään estä tekemästä muidenkin vuosiluokkien ennakkotehtäviä.
  • Tehtävien avulla voidaan jatkaa Koulutus elämään -oppitunnin aiheiden käsittelyä myös varsinaisen opetuksen jälkeen.
  • Tehtäviä voi ja saa muokata omalle luokalleen sopivaksi. Tämän vuoksi tehtävissä ei ole yksityiskohtaisia ohjeita.
  • Tehtävät soveltuvat eri oppiaineisiin ja eri oppiaineita yhdisteleviksi kokonaisuuksiksi.
  • Tehtäviä voi soveltaa omiin aikatauluihin sopiviksi. Niitä voi antaa oppilaille kotiläksyksi, teettää välipalatehtävinä tai vaikka rakentaa teemapäivän ennakkotehtävien ympärille.