Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Studio oppimisympäristönä

Opetus toteutetaan koulun sisätiloihin sijoitetussa Studiossa, jossa erikoiskoulutuksen saanut opettaja pitää kullekin ikätasolle suunnitellun, elämyksellisen oppitunnin. Studio-opetuksessa hyödynnetään mm. iPad -teknologiaa. Opetusta annetaan myös ruotsin kielellä.

Vaunu oppimisympäristönä

Opetus voidaan toteuttaa myös opetusvaunussa. Tällöin oppimisympäristönä on korkeatasoinen, AV-välinein varustettu vaunu. Opetuksen sisältö on sama kuin Studiossa. Opetusvaunu antaa oppilaille uuden elämyksen ja irrottaa heidät omasta tavanomaisesta kouluympäristöstään. Opetusta opetusvaunussa järjestetään ainostaan alkusyksystä ja loppukeväästä.