Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Undervisningsinnehåll:

 

3-4-åringar

Jag tar hand om mig själv, ca 30 min

 

Programmets innehåll:

Att bekanta sig mig och känna sin egna kropp

Motion

Med Harold-giraffens hjälp diskuteras hygien och hälsa

Vilostund under stjärnhimmel

Harolds sång

Mål:

Att lära barnen namnen på olika kroppsdelar: hud, muskler, ben, hjärta

Att få barnen att förstå att kost, dricka, motion, syre och vila upprätthåller hälsan

Att lära barnen hur man sköter sitt hygien (t.ex att tvätta sig, tvätta sina tänder, borsta håret)

 

5-åringar

Allt om mig, ca. 45 min


Programmets innehåll:

Kroppen och organen undersöks med hjälp av kroppsvästen

Motionspaus

Betydelsen av motion och vila för hälsan

Vilostund under stjärnhimmel

Harolds sång

Mål:

Att lära barnen namnen på olika kroppsdelar: hjärta, lungor, magesäck, tarmar, hjärna

Att få barnen att förstå att kroppen behöver kost, dricka, luft, motion och sömn

Att lära barnen hur man sköter sitt hygien (t.ex att tvätta sig, tvätta sina tänder, borsta håret)

 

Förskola

Min fantastiska kropp, ca 45 min


Programmets innehåll:

Kroppen och organen undersöks med hjälp av kroppsvästen

Mångsidig och hälsosam kost

Picnic

Harolds sång

Mål:

Att lära barnen att kosten kan delas i olika grupper och att man bör äta mångsidigt

Att få barnen att förstå att kroppen behöver kost, dricka, luft, motion och sömn

Att lära barnen namnen på olika kroppsdelar: hjärta, lungor, mage, tarmar, hjärna

Att barnen känner till de viktigaste organen och deras uppgifter

 

Åk 1

Känslor ca. 1 h

 

Programmets innehåll:

Känna igen olika känslor

Övning om känslor

Kroppen och organen undersöks med hjälp av kroppsvästen

Motionspaus

Harolds sång

Mål:

Att kan känna igen och nämna olika känslor (glädje, sorg, hat)

Att lära barnet att hantera både positiva och negativa känslor

Att få barnen att förstå att kroppen behöver kost, dricka, luft, motion och sömn

Att lära barnen namnen på olika kroppsdelar: hjärta, lungor, mage, tarmar, hjärna

 

Åk 2

Vi lär oss om hjärnan ca. 1 h

 

Programmets innehåll:

Kroppen och organen undersöks med hjälp av Digi-Alma

Motionspaus

Hur fungerar hjärnan?

Rymdresa

Harolds sång

Mål:

Att lära sig om hjärnans funktion och hur man tar hand om sin hjärna

Att få barnen att förstå att kroppen behöver kost, dricka, luft, motion och sömn

Att lära barnen namnen på olika kroppsdelar: hjärta, lungor, mage, tarmar, hjärna

Att lära barnen förstå betydelsen av läkemedel för hälsan när man blir sjuk

Att betona betydelsen av personlighet framom utseende (inlärning, kunskaper, personlighet och känslor)

 

Åk 3

Unikhet ca. 1 h 15 min

Programmets innehåll:

Unikhet-uppgift

Bekantning av kroppsdelar med hjälp av Digi-Alma

Diskussion om läkemedel

Diskussion om tobaksrökning

Välmående-bingo

Mål:

Att förstå att alla är unika och värdefulla

Att förstå att kroppen behöver kost, dricka, luft, motion och sömn

Att lära sig hur olika kroppsdelar fungerar: hjärta, lungor, magsäck, tarmar, hjärna

Att lära barnen förstå betydelsen av läkemedel för hälsan när man blir sjuk

Att få barnet att förstå att vissa ämnen (nikotin och alkohol) förändrar på kroppens funktion


Åk 4

Vänner ca. 1h 30min


Programmets innehåll:

Hurdan är en god vän?

Uppgift om välmående/illamående

Diskussion om rusmedel (alkohol, tobak, snus, eltobak)

Vänskapsserier

Mål:

Att fundera på vännernas betydelse på sina egna val

Att förstå risksituationerna som anknyts med rusmedel

Att förstå att rusmedel förändrar kroppens funktion

Att kunna nämna saker som ger oss välmående eller orsakar illamående

 

Åk 5

Beslut ca. 1h 30min

 

Programmets innehåll:

Fördjupad kunskap om kroppens funktion

”Fakta eller åsikt”- uppgift

Rusmedlens påverkan

Diskussion om rusmedel runt lagstiftningen

Mål:

Att betona betydelsen av självständiga beslut för sin egna hälsa och framtid.

Att förstå vad som påverkar på våra egna beslut.

Att förstå att rusmedel förändrar kroppens funktion

Att kunna nämna rusmedlens skadliga ämnen

Att förstå lagstiftningen kring rusmedel i Finland.

Känner till kroppens olika system: matspjälkningen, blodcirkulationen, andningen och nervsystemet

 

Åk 6

Val ca. 1h 30min

 

Programmets innehåll:

Procent uppgift om rusmedel

Lärorik diskussion om rusmedel och val

Lycko-uppgift

Compasito – uppgift om att behandla pengar

Mål:

Att betona betydelsen av självständiga beslut för sin egna hälsa och framtid.

Att barnet förstår att rusmedel förändrar kroppens funktion

Att kunna nämna rusmedlens skadliga ämnen

Att inse att de flesta ungdomar inte använder rusmedel

Att förstå hur och varifrån man får lycka och välmående utan att skada sin kropp

Att förstå sig på val gällande familjens ekonomi