Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

31.12.2018 Juttusarja 5/6 Viides luokka

Osa 5

 

5. luokka 

 

Päätökset 

  

”Mitä päätöksiä olet tänään jo tehnyt?” 

  

Puhumme tunnilla päätöksistä, jotka vaikuttavat terveyteemme. Mietimme arkisia päätöksiä ja niiden taustaa. Mitkä asiat vaikuttavat päätöksiimme? Viidesluokkalainen ymmärtää jo melko laajasti, kuinka erilaiset tosiasiat ja eri ihmisten mielipiteet vaikuttavat omiin päätöksiin. Pyrimme tukemaan oppilaiden omaa päätöksentekoa ja arvostamaan toisten päätöksiä, vaikka ne omista päätöksistä eroaisivatkin. Oppilaat pääsevät pohdiskelemaan, miten voi perustella tietävänsä, miksi jokin asia on tosiasia tai mielipide.  

 

Viidesluokkalaisille olemme jo tuttu vierailija useamman vuoden ajalta, ellei kyseessä ole uusi yhteistyökoulu. Tämä mahdollistaa yhtenäisen muistijäljen syntymisen aiheiden käsittelyssä. Tunnin aluksi muistelemme, mistä aikaisempina vuosina on opittu ja nopean kertauksen jälkeen voidaan pureutua syvemmälle aiheiden ympärille. 

  

Päätösten vaikutusta käsitellään myös iPad- tehtävän avulla. Pienryhmissä mietiskellään, mitkä erilaiset päätökset vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti sydämeen, keuhkoihin, maksaan ja aivoihin. Lisäksi täydennetään tietoja siitä, kuinka esimerkiksi päätös käyttää pyöräilykypärää suojaa aivoja tai päätös syödä sieniä, joita ei tunnista voi olla maksalle haitallista myrkkyjen takia. Huomataan, että monet arkipäiväiset asiat vaikuttavat eri tavoin kehonosiimme ja tätä kautta terveyteemme. 

  

Maksaa käsitellessä osalle oppilaista on uutta tietoa, että energiajuomat ovat sille haitaksi. Makeuttajina käytettyjen fruktoosin ja glukoosi-fruktoosisiirapin on osoitettu lisäävän maksan rasvoittumista ja vaikuttavan myös painonnousuun. Energiajuomia jotkut nuoret kertovat juovansa, eivätkä koe niistä haittoja: ”Ei mulle ainakaan niistä mitään ole tullut”. Monen onkin vaikea huomata unirytmin, unen laadun, nukahtamisen, vatsavaivojen tai keskittymisen vaikeuksien johtuvan energiajuomista. Pärinät kyllä huomataan ja sille naureskellaan, mitä kehossa tuolloin tapahtuu- ei välttämättä tiedetä. Usein oppilailla ei ole myöskään tiedossa, miksi joissain kaupoissa on näille tuotteille ikäraja. Ne kaupat kyllä tiedetään, mistä saa ostaa 11-vuotiaana energiajuomia.  Energiajuomat sisältävät kofeiinia ja muita piristeitä kuten niasiinia, guaranaa ja tauriinia. Energiajuomien sokerin haittoina oppilaat mainitsevat selkeimmin hampaiden reikiintymisen. Tämän lisäksi sokerilla on vaikutusta muun muassa suolistoon ja ruoansulatukseen, sekä aivoihin. Lapsille on hyvä selventää, että ihminen ei tarvitse energiajuoman aineita, ja haittapuolia on selkeästi enemmän kuin hyötyä. Energiajuomista kannattaa lapsen kanssa kotonakin keskustella, vaikka ei olisi tiedossa tämän näitä käyttävän.  

   

Kannustamme oppilaita omaan ajatteluun, eikä seuraamaan kavereiden päätöksiä. Vahvistamalla lapsen omaa päätöksentekokykyä ehkäisemme ryhmäpaineen tuomia riskejä. Kun oman mielipiteensä osaa ja uskaltaa esittää, on helpompi tehdä oikeita päätöksiä ilman toisten ihmisten vaikutusta. Toinen tärkeä puoli on tietenkin myös tieto. Painotamme, että kun on tekemässä päätöstä jostakin, on hyvä pitää huoli siitä, että tietoa on riittävästi kyseisestä asiasta. Jos ei ole, kannustamme hakemaan tietoa luotettavista lähteistä!  

  

5. luokkalaiset yhteistyökoulujemme oppilaat tuntevat alkoholin, tupakan ja nuuskan haitat keholle tunnetaan jo melko hyvin. Nuoret tietävät, että he eivät saa juoda alkoholia, sillä heidän maksansa ei vielä puhdista alkoholia verestä. Pyrimme syventymään sosiaalisiin haittoihin ja syihin käytön taustalla. Tärkeää on myös tuoda esiin ajatusta päihteettömän elämän valitsemisesta. Usein rattijuopot ja julkisilla paikoilla juopuneet nousevat keskustelun aiheeksi.

 

Alakoulun isoimmat oppilaat eivät usein tiedä paljon huumeista, alueellisia eroja on kuitenkin paljon. Yleensä huumeet yhdistetään kaikkein vaarallisimmiksi päihteiksi. Kysyttävää huumeista usein on ja silloin tällöin oppilaiden ryhmätehtävien aikana tiedonhakuvälineet sauhuten etsitään opettajien kesken vastausta askarruttaviin kysymyksiin. Lapsien kysymykset saattavat kummuta esimerkiksi tv-sarjoista, elokuvista tai musiikista. Useimmiten esiin nousee kannabis ja sen eri nimet ja muodot (marihuana, pilvi, hasis..), Ajoittain on myös keskustelua hamppukasvista ja sen eroista verrattuna kannabikseen. Oppitunneilla käsitellään myös, Suomen päihde- ja huumelainsäädäntöä, mutta ajoittain pohdimme myös, miksi joissain muissa maissa lainsäädäntö on erilainen.  Kertaamme myös, kuinka toimia kohdatessaan sekavan ihmisen tai löydettyään huumepiikin. Kaupunkikoulujen pihapiirissä useasti onkin käsitelty koulun puolesta toimintamalli huumepiikin löydyttyä. Surullisen usein lapset kertovat löydöksistään aivan koulun pihapiiristä. 

 

Tunnin loppupuolella mietitään vielä, mistä kaikkialta saadaan päihteisiin liittyvää tietoa. Tietoa tulee kotoa, koulusta, kaupungilta, kavereilta, netistä, musiikista, elokuvista, peleistä.. Tärkeää on muistuttaa, että oppilaat muistaisivat miettiä tiedon kuullessaan, mistä tiedän, että tämä on tosiasia? Vai onko tämä vain jonkun oma mielipide? Tärkeitä pohdinnan aiheita ennen tunnin lopetusta on myös, mitä asioita heidän ikäisten vanhempien pitäisi tietää heidän vapaa-ajastaan ja kenen pitäisi puuttua nuorten päihteiden käyttöön.  

  

”Kuka tekee elämäsi tärkeimmät päätökset?” 

  

Vaikka silloin tällöin joku ehdottaa vastaukseksi vanhempia, tunnin lopussa on tavoite kirkastaa jokaiselle oppilaalle, että he itse tekevät oman elämänsä ja meillä on käytössä vain yksi keho. Pidetään siitä siis huolta hyvien päätösten avulla!  

 

Tässä vielä ryhmien tuotoksia elintehtävästä: