Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

11.02.2013 Säätiö mukaan Emma & Elias -avustusohjelmaan


Koulutus Elämään -säätiön terveyskasvatusohjelma on hyväksytty mukaan Emma & Elias -lasten ja perheiden avustusohjelmaan.

Emma & Elias -avustusohjelma (2012–2017) kokoaa yhteen eri järjestöjen projekteja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelmaan valitaan vuosittain noin 10 uutta projektia tai toimintoa.  Vuonna 2013 ohjelmassa on mukana 24 tahoa.

Emma & Elias -avustusohjelman avulla kehitetään, vahvistetaan ja monipuolistetaan yleishyödyllisille järjestöille soveltuvia toimintatapoja lasten ja lapsiperheiden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjelmassa keskitytään yläkouluikäisten ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteiden parantamiseen. Vaikuttamistavoitteena on myös parantaa lasten ja lapsiperheiden huomioimista yhteiskunnassa eri elämäntilanteissa.

Vuonna 2013 esiin nousee erityisesti ennaltaehkäisevä työ vaikeissa elämäntilanteissa olevien lapsiperheiden parissa. Lisäksi muun muassa perheiden monimuotoisuus sekä erityislasten ja heidän perheidensä tukeminen on vahvasti huomioitu.

Ohjelman koordinoinnista vastaavat yhdessä Raha-automaattiyhdistys ja Lastensuojelun Keskusliitto.

Lisätietoja ohjelmasta: www.emmaelias.fi