Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

31.05.2018 Ystävyyden portaat

Koulutus Elämään säätiö on viimeisen vuoden aikana ottanut harppauksia eteenpäin uuden, Yhdessä elämään- opetusohjelman parissa. Uusi opetusohjelma keskittyy lasten ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, huomioidenhuoltajat, koulun sekä alueen järjestötoimijat. Yhteistyössä eri toimijoiden, kuten Väestöliiton, YMCA:n ja Sydänliiton Neuvokas Perhe- hankkeen kanssa olemme eri tavoin työstäneet hankkeen ensiaskelia kohti tulevaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet myös Lepsämän koulu ja Mäntymäen koulu, joilla saimme käytännön tasolla kokeilla suunnittelemiamme sisältöjä ja toimintamalleja. Nyt pilotoinnin jälkeen olemme pisteessä, jossa on hyvä pysähtyä hetkeksi ja tarkastella tilannetta.


Tuotoksia tähän mennessä:

-  Väestöliiton Perheaikaa.fi- sivuston verkkokurssi ja nettiluento lapsen ystävyyssuhteiden tukemisesta 
(https://www.perheaikaa.fi/nettikurssit/ ja https://www.perheaikaa.fi/nettiluennot/lapsi-toiveissa/luento:4510/)

-  Ystävyyden Portaat- oppituntimateriaalit ja niiden pilotointi Lepsämän ja Mäntymäen kouluilla, osallistujina 242 oppilasta ja 14 hlö henkilökuntaa. Somesta löytyy pilottituntien tuotoksia: http://bit.ly/2kuanjB ja http://bit.ly/2AkARLq

 

Yhteistyökouluistamme nyt seitsemän, viideltä eri paikkakunnalta, on ilmoittanut kiinnostuksensa hanketta kohtaan tulevaisuudessa. 

Ystävyyden Portaat- pilottipäivien jälkeen voimme todeta, että tuntisisällöt ystävyydestä, ryhmistä ja kiusaamisesta sekä muu ihmissuhteisiin liittyvä keskustelu, alakoulujen perusopetuksen sisältöjen lisänä, näyttävät olevan tervetulleita kouluilla. Saamme pian vielä luokanopettajien ja oppilaiden kirjallista palautetta. Oppilaat ottivat sisällöt hyvin vastaan, mutta käytännön tasolla järjestelyissä on vielä jonkin verran viilattavaa. Pilottien avulla saimme paljon kehitysideoita, joiden työstöä jatkamme säätiön varoin pienellä liekillä. 
Valitettavaa on, että hanke ei pääse vielä täydellä teholla pyörimään rahoituksen vielä puuttuessa, mutta sisältöjä selkeytetään ja kokonaisuus kirkastuu entisestään. Olemme valmiina uusiin rahoitushakuihin heti, kun uusia mahdollisuuksia avautuu!