Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

27.03.2017 Säätiö ja ånni-hanke mukana Nuori2017-tapahtumassa

Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhteinen ånni-hanke kutsuu pohtimaan ikä- ja kulttuurisensitiivistä päihdekasvatusta Nuori 2017 –tapahtumaan!   - Keskustelua vauhdittamassa mm. Tino Singh!

Suomalaisilla on nykyisin mahdollisuus yhä monipuolisempaan monikulttuuriseen maailmankatsomukseen. Maahanmuuttajat rikastuttavat kulttuuriamme monin eri tavoin ja kulttuurisensitiivisyydestä on tullut olennainen osa 100-vuotiaan Suomen elämää eri puolilla maata.

ånni-hanke on rohkaisemassa Nuori2017-tapahtuman osanottajia kulttuurisensitiivisyyden huomioimiseen entistä enemmän nuorten parissa toimittaessa. Hankkeen vetäjät neuvovat monikulttuurisen työotteen löytämisessä ja esittelevät hankkeessa luotuja Juteltaisko ja ånni yhdessä -keskustelumalleja.

Perhetausta ja kasvuolosuhteet vaikuttavat siihen, miten päihteet ja niiden käyttö nähdään. Valmiit vastaukset eivät auta. On aloitettava perusteista. Kulttuurisensitiivisyys antaa valmiudet toisen mielipiteiden kunnioittamiselle ja taustan arvostamiselle.

”Kulttuurisensitiivisen työotteen myötä saamme oppia toinen toisiltamme kieli- ja kulttuurieroista huolimatta sekä arvostaa toistemme kulttuurisia erityispiirteitä.  Yhteinen ymmärrys saavutetaan vain yhdessä keskustelemalla ja tekemällä. Silloin saamme parhaiten ideat kiertoon ja lopputulos on paljon enemmän kuin vain osiensa summa”, kiteyttää ånni-hankkeen Vantaan aluetyöntekijä Bashe Ali.

"Kulttuurisensitiivinen päihdekasvatus on sitä, että tiedostetaan kokemustaustojen erilaisuus ja pystytään soveltamaan kasvatuksen sisältöä ja lähestymistapaa kunkin henkilön ja kohderyhmän omien lähtökohtien pohjalta", kertoo monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Karvonen Suomen Vanhempainliitosta.

 

ånni-hankkeen ohjelmat ja näyttelyosasto Nuori2017-tapahtumassa

1.TALK SHOW ti 28.3.2016 klo 9–10 Duetto

Vuoden tärkein talk show nostaa esille ikä- ja kulttuurisensitiivisen päihdekasvatuksen. Juteltaisko?

Tule keskustelemaan tärkeistä ja kiinnostavista päihdekasvatuksen teemoista juontaja ja mainostoimistoyrittäjä Tino Singhin johdolla. Paneelissa mukana aluetyöntekijä Bashe Ali (ånni-hanke), toiminnanjohtaja Sami Teikko (Koulutus elämään -säätiö), kehitysjohtaja Ari Inkinen (YMCA Finland), nuoriso-ohjaaja Niina Laitinen (nuorisokahvila Uniikki, Tampere) sekä nuorten oma edustus.

2.TYÖPAJA SUOMEKSI ti 28.3.2017 klo 13.30–15.00, Opus 4

Juteltaisko? – Päihdekasvatusta ikä- ja kulttuurisensitiivisesti

Lapsilla ja nuorilla on paljon kysyttävää päihteistä. Juteltaisko? on ånni-hankkeen tuottama päihdekasvatusmenetelmä. Teemaa käsitellään sosiaalisten tilanteiden, arjen ilmiöiden sekä eri kulttuurien näkökulmasta. Työpajan vetävät kouluttaja Sari Anjala (EHYT ry) ja aluetyöntekijä Bashe Ali (ånni-hanke). Osallistujat saavat kassin, joka sisältää Juteltaisko? -kirjasen ja -ohjaajaoppaan. Materiaali on saatavilla suomen-, somalin-, venäjän-, ruotsin- ja englanninkielellä.

3.TYÖPAJA RUOTSIKSI ti 28.3.2017 klo 15.30-17 Opus 4

Ska vi snacka? Ålders- och kultursensitiv rusmedelsfostran

Barn och unga har många frågor om berusningsmedel som de gärna vill diskutera. Ska vi snacka? är en metod för rusmedelsfostran som behandlas med perspektiv på olika sociala situationer, vardagsfenomen och kulturer. Verkstaden leds av utbildare Katarina Rehnström (EHYT rf), som också demonstrerar hur metoden ska användas. Deltagarna får en kasse med material, bland annat en broschyr om Ska vi snacka? och en ånni-handledarguide. Materialet finns att få på svenska, finska, somali, ryska och engelska.

 

NÄYTTELYOSASTO C5, Tampere-talo

Osasto avoinna:

  • ma 27.3.2017 klo 10-17.30
  • ti 28.3. klo 8.30-17.30
  • ke 29.3. klo 8.30-12.30
  •  

Lisätietojawww.ånni.fi


Sami Teikko, Koulutus Elämään Säätiö, p. p. 0400 638 863

projektipäällikkö Leena Sipinen, p. 040 557 5057, (tavattavissa osastolla messujen ajan) 

"Jo varhaisnuorille suunnattu kulttuurisensitiivinen päihdekasvatustyö on toimivin keino ehkäistä päihdeongelmia." -Sami Teikko