Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

06.11.2012 Ehkäisevän päihdetyön viikko 5.-11.11.2012

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 5.-11.11.2012. Viikon teemana on ”Ala onnelliseksi”.

Onnellisuus voi olla aktiivinen elämänasenne tai ohimenevä, mutta päätöksen kautta syntynyt hetki. Onnellisuuden voi tiedostaa vahvasti. Se voi olla myös elämää keventävä taustaääni. Onnellisuus on vapautta olla yhtä aikaa älykäs ja älytön – ilman päihteitäkin. Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanja haastaa jokaista pohtimaan mistä koostuu oman arjen onnellisuus ja millaista on omannäköinen hyvä elämä.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. Viikon sanomaa ovat edistämässä myös Koulutus Elämään -säätiö, A-Kiltojen Liitto ry, Alkoholiohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Irti Huumeista ry, Liikenneturva, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs ry, Nuorten Ystävät ry, Raittiuden Ystävät ry, Sininauhaliitto, Sovatek-säätiö, Suomen Punainen Risti, Suomen Valkonauhaliitto ry sekä YAD Youth Against Drugs ry.

Ehkäisevä päihdetyö on Koulutus elämään -opetusohjelman ydin; ohjelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveitä elämäntapoja sekä ehkäistä päihteiden väärinkäyttöä. Opetuksella pyritään kannustamaan ja rohkaisemaan lasta tekemään hyviä ja terveellisiä valintoja elämässään sekä saada lapsi puolustamaan omaa hyvinvointiaan. Lähtökohtana on asenne- ja arvokasvatus, joka antaa lapselle keinoja muodostaa ja sisäistää hyvä ja positiivinen kuva itsestään ja mahdollisuuksistaan. Ehkäisevän päihdetyön viikolla Koulutus elämään -opetusta annetaan Helsingissä Roihuvuoren ala-asteen koulussa sekä Espoossa Rastaalan koulussa.

Lisätietoja ehkäisevän päihdetyön viikosta: www.ehyt.fi/ept-viikko