Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

17.02.2016 Päihdejärjestöt: Vastuullisuus muistettava norminpurkuvimmassa

Ministeri Juha Rehula julkisti viime viikolla pohjaesityksensä alkoholilain kokonaisuudistukseksi.  Lain lähtökohtana on vähentää alkoholin aiheuttamia haittoja ja kustannuksia.

Myös alkoholilain uudistuksessa osallistutaan ajankohtaiseen norminpurkuun.  Vanhentuneiden tai ylimitoitettujen normien, kuten esimerkiksi tupla-annosten tai yhteisten anniskelualueiden kiellon purku onkin perusteltua.  Samalla on kuitenkin ensisijaisen tärkeää säilyttää sellaiset rajat, joiden purkaminen aiheuttaisi yksilöille ja sitä myötä yhteiskunnalle paljon enemmän haittoja kuin hyötyjä.

Varsinkin kokoomuksen riveistä on tullut vaatimuksia kasvattaa alkoholin saatavuutta merkittävästi enemmän kuin mitä ministeri Rehula esittää.  Kokoomuksen mukaan rajoitusten väljentäminen lisäisi työllistävyyttä, elinkeinomahdollisuuksia ja yksilönvapautta. 

  • On totta, että alkoholin saatavuuden parantaminen lisäisi työllistävyyttä.Terveysongelmien kasvu ja järjestyshäiriöiden lisääntyminen työllistäisivät jo entisestään kuormittunutta sosiaali- ja terveysalaa sekä poliisia, toteaa vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja Mervi Hara Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostosta.

Alkoholin yhteiskunnalle aiheuttamat välilliset ja välittömät kustannukset nousevat eri arvioiden mukaan 5-6 miljardiin euroon.  Haittoihin vaikutetaan tehokkaasti nimenomaan kokonaiskulutuksen kautta.  Talousjärjestö OECD kannustaa toukokuussa ilmestyneessä raportissaan jäsenvaltioita haittoja vähentävään alkoholipolitiikkaan. Kustannustehokkaita keinoja OECD:n mielestä ovat hinnan ja saatavuuden rajoitukset sekä mm. mainonnan rajoittaminen. Politiikkatoimia ei OECD:n mukaan tule kohdistaa vain suurkulutukseen vaan koko väestöön.

  • Suomesta ei saa ostaa alkoholia aamuisin neljän ja yhdeksän välillä. Tästä lähtökohdasta viittaaminen yksilönvapauden lisäämiseen tuntuu lähinnä ajattelemattomalta.Norminpurkuvimmassakin olisi tärkeä ensin tutkia mitä vaikutuksia uudistuksilla olisi.Vastuullinen päättäjä tuskin haluaa tavoitella kokonaiskulutuksen kasvua, Mervi Hara jatkaa.

Alkoholin myyntiaikojen vapauttaminen olisi vastuutonta

Alkoholin kulutustilastojen tarkastelu osoittaa, että alkoholin myynti on viime vuosikymmeninä vähentynyt Alkoissa ja ravintoloissa. Ainoastaan päivittäistavarakaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla alkoholin myynti on lisääntynyt huomattavasti.  Tätä taustaa vasten vaatimus alkoholin myyntiaikojen vapauttamisesta on erityisen haitallinen kansanterveyden kannalta.

Alkoholilain uudistuksen yhteydessä on järkevää purkaa sellaisia normeja jotka ovat vanhentuneita tai ylimitoitettuja, kuten esimerkiksi tupla-annosten tai yhteisten anniskelualueiden kielto.  Samalla on kuitenkin ensisijaisen tärkeää säilyttää sellaiset rajat, joiden purkaminen aiheuttaisi yhteiskunnalle ja sitä myötä yksilöille paljon enemmän haittoja kuin hyötyjä.

-  Alkoholin aiheuttamat haitat yhteiskunnalle ovat kiistattomat.  Vapauttamalla alkoholin myyntiajat tuettaisiin samalla kehitystä jossa juominen on siirtynyt koteihin ja kadulle.  Alkoholilainsäädännön tavoitteena on aina ollut alkoholihaittojen vähentäminen.  Sitä periaatetta pitäisi edelleen noudattaa. Päätöksenteon tulee olla pitkäjänteistä ja perustua tutkittuun tietoon, toteaa vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja Mervi Hara Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostosta.

Alkoholin myyntiaikojen pidentyminen kasvattaisi sekä kulutusta että haittoja.  Varsinkin pienten kauppojen henkilökunnan turvallisuutta olisi vielä vaikeampi taata.  Jo nyt pienissä kaupoissa on merkittäviä turvallisuusongelmia, eikä henkilökuntaa tai vartiointia ole mahdollista lisätä.

Lisätietoja:
Mervi Hara
Vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja
050 460 2324
mervi.hara@suomenash.fi