Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

07.12.2015 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä voimaan 1.12.2015

Uuden lain myötä ehkäisevää päihdetyötä tekevillä on jatkossa paremmat mahdollisuudet ehkäistä päihde- ja pelihaittoja. Uusi laki kattaa ensimmäistä kertaa kaikki ehkäisevän työn ulottuvuudet - alkoholin, huumeet, tupakan sekä rahapeliriippuvuudet. Lain tueksi on tehty toimintaohjelma, joka linjaa paikallisen ja alueellisen tason työtä. 

Sote- ja itsehallintouudistuksessa ehkäisevä päihdetyö säilyy kuntien tehtävänä, mutta myös itsehallintoalueilla on jatkossa ehkäisevän päihdetyön tehtäviä. Itsehallintoalueet muun muassa toteuttavat toimiviksi todettuja malleja, kuten mini-interventiota ja tupakasta vieroitusta. 

Ehkäisevää päihdetyötä tekevät kunnan eri hallinnonalojen ammattilaiset, kansalaisjärjestöt sekä valvonnasta vastaavat ja muut viranomaiset, kuten aluehallintovirastot. Työssä ovat mukana myös paikalliset elinkeinotoimijat, kuten ravintolat ja vähittäismyyntipaikat. Jatkossa jokaisella kuntalaisella pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa paikalliseen päihdehaittojen ehkäisyyn.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523