Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

12.11.2015 Tiedote: Lapsilla on oikeus saada aikuisten vastuullista keskustelutukea päihdekysymyksissä

MEDIATIEDOTE 11.11.2015

Lapsilla on oikeus saada aikuisten vastuullista keskustelutukea päihdekysymyksissä

Turkulaisille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus vastata varsinaissuomalaisten 5.–6.-luokkalaisten päihdekysymyksiin, kun ånni-hanke saapuu Kauppakeskus Skanssiin Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2015. Lasten puolesta kysymyksiä ovat esittämässä ja hankkeesta kertomassa klo 15–21 ånni-hankkeen yhteistyökumppaneiden edustajat ja yhdistysaktiivit.

Kohtaamisissa pääsee vastaamaan muun muassa kysymyksiin Onko heroiini vaarallista? ja Miksi päihteitä ylipäänsä on? Hanketempauksessa on mukana myös hankkeen projektipäällikkö Anne Ahlefelt:

- Lasten esittäessä kysymyksiä päihteistä vanhemmille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus kertoa tosiasioita pelottelematta ja myös korjata väärinkäsityksiä. Keskustelut luovat myös pohjaa sille, että lapset oppivat ottamaan vastuuta valinnoistaan ja ymmärtävät valintojen seuraukset. Parhaimmillaan keskustelut myös estävät liian aikaisia päihdekokeiluja. Kaikkiaan hankkeemme tarjoaa vanhemmille ja kouluille eväitä tasapainoiseen ja vastuulliseen päihdekeskusteluun, projektipäällikkö Anne Ahlefelt kertoo.

Alakoulun oppilaiden kannanottoja kootaan vuosina 2014–2017 järjestettävässä ånni-hankeessa. Hanke kehittää vanhempien ja kasvatusyhteisöjen yhteiseen käyttöön erilaisia päihdekasvatuksen menetelmiä, materiaaleja ja työkaluja, jotka pilotoidaan Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Vantaalla.

Hankkeessa kehitetyt oppitunti- ja vanhempainiltamallit sekä muut materiaalit levitetään laajasti kasvatusyhteisöjen käyttöön eri kanavien kautta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Koulutus Elämään -säätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Music Against Drugs ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomen NMKY-liitto ja Suomen Vanhempainliitto järjestävät ånni-hankkeen vuosina 2014–2017. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Hankekumppanit toivovat vanhempien puhuvan lapsilleen päihteistä vastuullisesti, mutta avoimesti ja neutraalisti. Keskusteluissa tulisi olla vähemmän puhetta aineista ja enemmän ilmiöistä ja sosiaalisista tilanteista, joissa lapsi näkee päihteiden käyttöä.

Lisätietoja:
ånni-hankkeesta: projektipäällikkö Anne Ahlefelt, p. 050 373 3120, anne.ahlefelt@ehyt.fi
www.ånni.fi
www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/anni-hanke