Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

22.09.2015 Rahapeliyhtiöt yhdistyvät

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on hyväksynyt Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Fintoton rahapelitoimintojen yhdistämisen. Sisäministeriö valmistelee seuraavaksi fuusion mahdollistavaa lainsäädäntöä. Uudistuksen tavoitteena on säilyttää suomalainen rahapelimonopolijärjestelmä, joka mahdollistaa suomalaiset hyvinvointipalvelut.

Hyvinvointipalveluita tuetaan rahapelien tuotoilla vuosittain yli miljardin euron edestä. Rahapelien tuottoja aiotaan myös jatkossa käyttää yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tuottojen jaosta on määrä säätää uudella tuotonjakolailla.

Koulutus Elämään Säätiön toimintaa rahoittaa RAY.