Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

25.04.2012 Luonnos hallituksen esitykseksi alkoholilain ja rikoslain muutokseksi

Koulutus Elämään säätiö yhdessä 21 muun päihde- ja lastensuojelujärjestön kanssa on valmistellut luonnoksen hallituksen esitykseksi alkoholilain ja rikoslain muutokseksi.  

Esityksessä lausutaan seuraavaa:

1.Alkoholijuomien ja vähintään 1,2% etyylialkoholia sisältävien juomien narkkinointi määriteltäisiin laissa ja sen olisi pääsäännön mukaan kielletty. Mietojen alkoholijuomien ja vähintään 1,2% alkoholia sisältävien juomien tuotetietoja kuvaava markkinointi olisi kuitenkin sallittu.

2.Mietojen alkoholijuomien ja väh. 1,2% etyylialkoholia sisältävien juomien TV-mainonnan kiellettyä esitysaikaa klo 7-21 pidennettäisiin kahdella tunnilla klo 23 asti ja sama koskisi myös radiomainontaa.

3. Yleisillä paikoilla tapahtuva markkinointi olisi kiellettyä lukuun ottamatta  vähittäismyynti- tai anniskelupaikkoja ja hinnan ilmoittamista niiden ulkopuolella. 

4. Väkevien alkoholijuomien markkinoinnissa tuotetietojen esittäminen olisi nykyiseen tapaan sallittu vain vähittäismyynti-ja anniskelupaikoissa, vähittäismyyntihinnastoissa tai niiden myyntiin osallistuville henkilöille.

Alkoholiin liittyy merkittäviä kansanterveydellisiä riskejä. Siksi ko. lakimuutokset ovat perusteltuja sekä erityisesti lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä tukevia.  

EHYT ry, A-Kiltojen liitto ry, A-klinikkasäätiö, Elämän Sankari ry, Ensi-ja turvakotien liitto ry, Folkhälsans förbund rf, Irti Huumeista ry, Kirkkopalvelut ry, LSKL, MLL, Music Against Drugs ry, Myllyhoitoyhdistys ry, Naistenkartano ry, Nuorten Palvelu ry, Nykterhetsförbundet Hälsa&Trafik, Raittiuden Ystävät ry, Sininauhaliitto, Suomen Ash ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Valkonauhaliitto ry, YAD ja Koulutus Elämään säätiö