Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

16.01.2015 Ehkäisevän päihdetyön verkosto julkaisi vuosikirjan

Koulutus Elämään -säätiö on 34 muun päihdetyötä tekevän asiantuntijajärjestön tavoin mukana Ehkäisevän päihdetyön verkostossa. Verkoston toimintaa koordinoi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja sitä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Joulukuussa julkaistu sähköinen kirjanen avaa EPT-verkoston tekemää työtä päihdehaittojen ehkäisemiseksi vuonna 2013. Vuosikirja löytyy alla olevan linkin takaa:

http://www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/ehkaisevan_paihdetyon_verkosto