Koulutus Elämään -säätiö

Ruotsin lippu på svenska

Tuki tulevaisuuteen

bg_header_2

Ajankohtaista

02.04.2013 Blogikirjoitus: Vahvempi itsetunto – terveempi elämä


Lasten kasvattaminen niin vanhempana, kuin ammattikasvattajana on elämän tärkein ja pisin tehtävä. Aikuisina haluamme tarjota lapsille parhaan mahdollisen pohjan elämälle.

Aikuisina, kasvattajina joudumme kohtaamaan monenlaisia kysymyksiä ja saatamme tuntea riittämättömyyttä uusien, jopa huolestuttavien tilanteiden edessä. Aina näihin tilanteisiin ja kysymyksiin ei löydy yksiselitteisiä vastauksia eikä ratkaisuja. Voimme kuitenkin vaikuttaa lasten hyvinvointiin pienin ja arkisin keinoin ja teoin. Ennen kaikkea vaikutamme olemalla läsnä.

Koulutus Elämään –säätiö on yksi monista toimijoista, jotka panostavat lapsiin ja heidän terveeseen tulevaisuuteensa. Koulutus Elämään –ohjelman ydin on lapsen ainutlaatuisuutta, yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta painottavassa opetuksessa. Vahvalla itsetunnolla varustettu lapsi arvostaa itseään ja kanssaihmisiään. Hänen on helpompi tehdä oikeita ja terveitä valintoja sekä kasvaa mahdollisimman tasapainoiseen ja ehjään aikuisuuteen.

Koulutus Elämään ohjelma käsittelee terveellisten elämäntapojen kuten ravinnon, liikunnan ja unen merkitystä lapsen hyvinvoinnille. Lisäksi yksi ohjelman tärkeistä tehtävistä on toteuttaa laadukasta ehkäisevää päihdetyötä. Vahva itsetunto ja minäkäsitys tulevat merkitsevästi esille elämän valintatilanteissa.

Tämän päivän yhteiskunnassa on mahdotonta välttyä päihteiden kohtaamiselta. Aikuisina ja kasvattajina meidän kaikkien on tärkeää tukea lapsia heidän muodostaessaan käsitystä päihteistä. Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään vaikuttamaan lasten päihteitä koskeviin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Ehkäisevää päihdetyötä on myös se, että lasta autetaan muodostamaan terve näkemys itsestään ja omasta kehostaan. Jotta lapsi saisi mahdollisimman laajasti aineksia muodostaa oman käsityksen päihteistä ja niiden käytöstä, tulee näitä asioita käsitellä niin koulussa, harrastuksissa kuin kotonakin. Nuoren joutuessa tilanteisiin, joissa hänelle tarjotaan päihteitä, hänellä tulee olla jo oma vahva näkemys siitä, miten hän suhtautuu niiden käyttöön ja kokeiluun. Kun oma näkemys on tarpeeksi vahva ja perusteltu, on kieltäytyminen paineenkin alla mahdollista.

Vanhemmilla on tärkeä asema päihteiden käytön ehkäisyssä. He toimivat tärkeinä esikuvina lapsilleen. Jokainen lapsi kiinnostuu päihteistä jossain vaiheessa. Silloin on tärkeää, että lapsi pääsee keskustelemaan asiasta myös perhepiirissä. Päihteistä tulisi voida puhua rauhallisesti, pohdiskellen, avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ennen kaikkea pyrkiä keskustelevaan vuoropuheluun, jossa kaikkien osallistujien näkemyksiä kuullaan ja kunnioitetaan. Keskustelun avulla lapsi saa myös testata omia tietojaan, mielipiteitään ja käsityksiään turvallisessa ympäristössä.

Meidän ammattikasvattajien tärkeänä tehtävänä onkin ohjata lapsia puhumaan asioista myös kotona ja rohkeasti myös muistuttaa vanhempia kasvatus vastuustaan. Ei syyttäen tai moittien vaan kannustaen ja tukien, lapsilta löytyy jo tietoa, olkaa te kiinnostuneita vanhempia ja kysykää heiltä.

Sami Teikko
Koulutus Elämään –säätiö

Blogikirjoitus on julkaistu myös Emma & Elias -avustusohjelman verkkosivuilla www.emmaelias.fi